Program

Online program

17.00–18.00 Je nebo není obezita onemocnění?
Matoulek M. Svačina Š.
Pro
Brunerová L.
Proti
Kotík L.

Lékařský dům (Sokolská 31, Praha 2 - Kongresový sál)

07.30–08.30 Registrace
08.30–10.00 Blok I
Matoulek M., Svačina Š.
Hypofýza a obezita
Kršek M.
Obezita, nádory a životní styl
Matoulek M.
Spánek a abnormální příjem potravy
Šonka K.
Krevní tlak a obezita - patofyziologické aspekty
Widimský J.
Obezita a hypertenze
Svačina Š.
Nadváha a obezita u diabetologů
Prázný M.
Obezita a s ní spojené komorbidity
Šrámková P.
Obezita a kouření
Svačina Š.
10.00–10.20 Přestávka na kávu
10.20–11.00 Blok II
Svačina Š.
Pacienti s DM II. typu s obezitou a neodolatelnou chutí k jídlu, léčení kombinací naltrexone/bupropion
Svačina Š.
Moderní farmakoterapie obezity centrálně působícími antiobezitiky u emočních jedlíků
Pichlerová D.
Přístupy k nadváze a obezitě u prediabetiků a diabetiků – kazuistiky
Šoupal J.
11.00–12.40 Blok III
Matoulek M.
Tři nejslibnější bariatrické operace v blízké budoucnosti
Fried M.
Současné možnosti bariatrie
Hrubý M.
Parciální jejunální diverse, kazuistiky
Šrámková P.
Pacient s nadváhou/obezitou v ambulanci nutričního terapeuta
Šmídová R.
Jak léčit inzulinorezistentního diabetika inzulinem?
Šmahelová A.
Obézní pacient na JIK
Pšenička O., Křížová J.
Přístupy k nadváze a obezitě u nediabetiků – kazuistiky
Pichlerová D.
Lázeňská léčba obezity
Hovorková M.
12.40–13.25 Polední občerstvení
13.25–15.15 Blok IV
Matoulek M., Svačina Š.
Obezita a diabetes 1. typu
Křesáková N., Matoulek M.
Preskripce pohybu u pacienta s obezitou a KVO
Tuka V.
Jsou v praxi známé všechny možnosti využití gliflozinů?
Svačina Š.
Rizikový pacient a antivirotická léčba COVID-19
Holub M.
Kdy pomýšlet u obézního pacienta na sekundární hypertenzi
Zelinka T.
15.15–15.35 Přestávka na kávu
15.35–16.40 Blok V
Matoulek M.
Absorpce perorálních léčiv po bariatrických výkonech
Dvořáčková E.
Moderní technologie v obezitologii
Matoulek M.
Sociální sítě a obezitologie - pro a proti
Lahodová K, Staňová A.
OBERISK - OPI - obezitologie poslední instance
Staňová A., Matoulek M a kol.