Informace

Termín:
25.–26. ledna 2023

Místo konání: 
Lékařský dům - Konferenční sál (-2. patro)
Sokolská 490/31, Praha 2Akce je pořádaná pod odbornou garancí III. interní kliniky 1. LF UK a VFN Praha. 
Odborní garanti: prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.
                           prof. MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.  

Pořadatel a organizátor: TARGET-MD s.r.o.