Úvod

Dovolujeme si Vás pozvat na již 18. Šonkovy dny, které se budou konat v Lékařském domě 25.–26. ledna 2023.
Šonkovy dny jsou nejnavštěvovanější obezitologickou akcí v České republice, která je odborně garantována III. interní klinikou 1. LF UK a VFN Praha. V loňském roce akci sledovalo více než 400 lékařů z řad internistů, kardiologů, obezitologů, ale i všeobecných praktických lékařů.
Na základě zpětné vazby účastníků v předešlých letech byl pro letošek zvolen hybridní formát. Ve středu 25. ledna bude možné sledovat přednášky formou přímého přenosu a následně ve čtvrtek 26. ledna budou přednášky „na živo“ v Konferenčním sále Lékařského domu, kam Vás srdečně zveme.

prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc. a prof. MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.
III. interní klinika 1. LF UK a VFN Praha