14. Šonkův den

OBEZITA A JEJÍ KOMPLIKACE

30. ledna 2019

Hotel DAP | Vítězné náměstí 684/4 | Praha 6

Program

30. ledna 2019

07.30–08.30 Registrace
08.30–10.00 Úvodní blok
Zahájení
Svačina Š.
Obstrukční spánková apnoe a celková anestesie
Šonka K.
Vrcholový sportovec a pacient s extrémní obezitou – co mají společného?
Matoulek M.
Oxidace mastných kyselin ve svalech myší během laktace koreluje s rezistencí k obezitě
Kopecký J.
Změny v tukové tkáni v důsledku cvičení
Kuda O.
Výživa a tuková tkáň
Mullerová D.
10.00–10.20 Přestávka na kávu
10.20–12.40 Léčba obezity
Náhlé příhody břišní ve vztahu k bariatrickýcm operacím
Fried M., Doležalová K.
Které bariatricko-metabolické operace jsou vhodné ke krátkodobé či jednodenní hospitalizaci
Doležalová K.
Energetický výdej obézních: teorie a praxe
Sadílková A.
Energetický příjem obézních: teorie a praxe
Karbanová M.
Mysimba v kazuistikách
Pichlerová D.
Bariatrie u nemocných s nespecifickými střevními záněty
Kasalický M.
Saxenda, nová farmakoterapie v ordinaci lékaře
Šrámková P.
Současnost a perpektivy framakoterapie obezity
Svačina Š.
12.40–13.15 Polední přestávka
13.15–15.25 Komplikace obezity
Diabetes mellitus 2. typu a riziko zlomenin
Raška I.
Osteosarkopenie: interakce mezi svalovou, kostní a tukovou tkání
Michalská D.
Snížení rizika euglykemické ketoacidózy při léčbě SGLT2i: protokol STICH
Prázný M.
Hyperaldosteronismus a obezita
Widimský J.
Obezita, diabetes a kognitivní poruchy
Šmahelová A.
Senzorové technologie
Šoupal J.
Obezita a flora GIT
Sucharda P.
15.25–15.40 Přestávka na kávu
15.40–17.25 Varia
Co mají společného selhání ledvin a dinosauří vejce aneb malý výlet do evoluční biologie
Táborský P.
Už jste četli nová doporučení
Brunerová L.
Jak to je s KV benefitem SGLT2i
Kořínek J.
Renální účinky antidiabetik
Havrda M.
Telemedicína v praxi – jak jsme daleko
Kádě O.
Narcistická struktura osobnosti jako kontraindikace k bariatrii: diagnostická vodítka a příklady z praxe
Riegel K.

Hlavní partner


Boehringer Ingelheim PharmaSwiss

Partner


Fresenius Johnson a Johnson Merck MSD Mylan2